Logo
banner-chinh
 • menu-1
  ĐẶC BIỆT
  CÁ LÓC CHÁO BẦU
  130.000,00 VNĐ
  TÉP UM BÁNH TRÁNG RAU SÔNG
  80.000,00 VNĐ
  CÁC MÓN KHAI VỊ
  KHOAI TÂY CHIÊN
  40.000,00 VNĐ
  CHẢ GIÒ
  100.000,00 VNĐ
  KIM CHI BẮC THẢO
  70.000,00 VNĐ
  GỎI XOÀI TÔM KHÔ
  50.000,00 VNĐ
  GỎI XOÀI CÁ KHÔ
  70.000,00 VNĐ
  GỎI THẬP CẨM
  100.000,00 VNĐ
  GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT
  100.000,00 VNĐ
  GỎI KIM CHI TÔM MỰC
  100.000,00 VNĐ
  CÁC MÓN CÁ LÓC
  CÁ LÓC QUAY
  130.000,00 VNĐ
  CÁ LÓC NƯỚNG TRUI
  130.000,00 VNĐ
  CÁ LÓC HẤP NƯỚC DỪA
  130.000,00 VNĐ
  CÁ LÓC HẤP BẦU
  130.000,00 VNĐ
  CÁ LÓC CHIÊN GIÒN
  130.000,00 VNĐ
  CÁC MÓN CHÁO
  CHÁO TRẮNG KHO QUẸT
  50.000,00 VNĐ
  CHÁO TÔM MỰC
  130.000,00 VNĐ
  CHÁO THỊT BẰM
  100.000,00 VNĐ
  CHÁO RẮN
  130.000,00 VNĐ
  CHÁO MÔN LƯƠN
  130.000,00 VNĐ
  CHÁO ẾCH
  130.000,00 VNĐ
  CHÁO CUA ĐỒNG
  130.000,00 VNĐ
  CHÁO CÁ LÓC RAU ĐẮNG
  130.000,00 VNĐ
  CHÁO BẦU TÔM KHÔ
  100.000,00 VNĐ
  CHÁO BẦU CÁ HỒNG
  130.000,00 VNĐ
  CÁC LOẠI RƯỢU
  RƯỢU TẮC KÈ
  13.000,00 VNĐ
  RƯỢU RẮN
  17.000,00 VNĐ
  RƯỢU NGỌC DƯƠNG
  17.000,00 VNĐ
  RƯỢU NẾP ĐỤC
  10.000,00 VNĐ
  RƯỢU NẾP BẮC
  10.000,00 VNĐ
  RƯỢU MINH MẠNG
  15.000,00 VNĐ
  RƯỢU HỒNG SÂM
  20.000,00 VNĐ
  RƯỢU HẢI MÃ
  16.000,00 VNĐ
  RƯỢU CHUỐI HỘT
  10.000,00 VNĐ
  RƯỢU CÀNG LONG
  15.000,00 VNĐ
  RƯỢU BÌM BỊP
  13.000,00 VNĐ
  CÁC MÓN BÒ
  SƯỜN BÒ NƯỚNG
  100.000,00 VNĐ
  BÒ XÀO LĂN
  100.000,00 VNĐ
  BÒ NƯỚNG Y
  100.000,00 VNĐ
  BÒ NƯỚNG MỌI
  100.000,00 VNĐ
  BÓ NÉ
  100.000,00 VNĐ
  BÒ LUỘC CUỐN BÁNH TRÁNG
  100.000,00 VNĐ
  BÓ LÚC LẮC
  100.000,00 VNĐ
  BÒ KHO SẢ ỚT
  100.000,00 VNĐ
  BÒ HẦM SẢ
  120.000,00 VNĐ
  CÁC MÓN CÁ THÁC LÁC
  THÁC LÁC HẤP CẢI BẸ XANH
  100.000,00 VNĐ
  THÁC LÁC CHIÊN GIÒN
  100.000,00 VNĐ
  CÁC MÓN CHUỘT ĐỒNG
  CHUỘT XÀO LĂN
  90.000,00 VNĐ
  CHUỘT RÔTI
  90.000,00 VNĐ
  CHUỘT NƯỚNG - XÉ PHAY
  90.000,00 VNĐ
  CHUỘT CHIÊN GIÒN - SẢ ỚT
  90.000,00 VNĐ
  CÁC MÓN DÊ - NHŨ DÊ
  NHŨ DÊ NƯỚNG
  100.000,00 VNĐ
  NHŨ DÊ NÉ
  100.000,00 VNĐ
  DÊ NƯỚNG
  100.000,00 VNĐ
  DÊ NÉ
  100.000,00 VNĐ
  DÊ CÀRI
  120.000,00 VNĐ
  CÁC MÓN ẾCH
  ẾCH XÀO SẢ ỚT
  100.000,00 VNĐ
  ẾCH XÀO LĂN
  100.000,00 VNĐ
  ẾCH NƯỚNG Y - MỌI
  100.000,00 VNĐ
  ẾCH CHIÊN GIÒN - NƯỚC MẮM
  100.000,00 VNĐ
  CÁC MÓN LƯƠN
  LƯƠN XÀO SẢ ỚT
  100.000,00 VNĐ
  LƯƠN XÀO LĂN
  100.000,00 VNĐ
  LƯƠN NƯỚNG
  100.000,00 VNĐ
  LƯƠN HẦM SẢ
  120.000,00 VNĐ
  LƯƠN CHIÊN GIÒN
  100.000,00 VNĐ
  LƯƠN BẰM XÚC BÁNH ĐA
  100.000,00 VNĐ
  CÁC MÓN SE SẺ - LÁ RỤNG
  SE SẺ RÔ TI
  100.000,00 VNĐ
  SE SẺ NƯỚNG
  100.000,00 VNĐ
  SE SẺ CHIÊN NƯỚC MẮM
  100.000,00 VNĐ
  SE SẺ CHIÊN GIÒN
  100.000,00 VNĐ
  CÁC MÓN THỎ RỪNG
  THỎ RỪNG XÀO LĂN
  100.000,00 VNĐ
  THỎ RỪNG RÔTI
  100.000,00 VNĐ
  THỎ RỪNG NƯỚNG
  100.000,00 VNĐ
  THỎ RỪNG CÀRI
  100.000,00 VNĐ
  CÁC MÓN TÔM
  TÔM RAM MẶN
  100.000,00 VNĐ
  TÔM NƯỚNG Y - MỌI
  100.000,00 VNĐ
  TÔM NƯỚNG MUỐI ỚT
  100.000,00 VNĐ
  TÔM CÀRI
  100.000,00 VNĐ
  THUỐC LÁ
  CRAVEN A NHỎ
  16.000,00 VNĐ
  CRAVEN A LỚN
  25.000,00 VNĐ
  555 VN
  35.000,00 VNĐ
  TRÁI CÂY
  DĨA NHỎ
  20.000,00 VNĐ
  DĨA LỚN
  30.000,00 VNĐ
 • menu-2
  CÁC MÓN MÌ
  MÌ XÀO TÔM MỰC
  100.000,00 VNĐ
  MÌ XÀO THỊT BÒ
  100.000,00 VNĐ
  MÌ XÀO THẬP CẨM
  100.000,00 VNĐ
  MÌ XÀO CHAY
  70.000,00 VNĐ
  MÌ GÓI XÀO
  100.000,00 VNĐ
  MÌ GÓI TÔ THỊT BÒ
  30.000,00 VNĐ
  MÌ GÓI TÔ RAU
  20.000,00 VNĐ
  CÁC MÓN MỰC
  MỰC XÀO SẢ ỚT
  100.000,00 VNĐ
  MỰC XÀO DƯA LEO
  100.000,00 VNĐ
  MỰC XÀO CHUA NGỌT
  100.000,00 VNĐ
  MỰC NƯỚNG
  100.000,00 VNĐ
  MỰC NHÚNG GIẤM
  100.000,00 VNĐ
  MỰC HẤP GỪNG
  100.000,00 VNĐ
  MỰC CHIÊN GIÒN
  100.000,00 VNĐ
  CÁC MÓN GÀ TA
  GỎI GÀ - CHÁO
  300.000,00 VNĐ
  GỎI CÁNH GÀ
  100.000,00 VNĐ
  GÀ NƯỚNG
  300.000,00 VNĐ
  GÀ NẤU LÁ VANG
  300.000,00 VNĐ
  GÀ NẤU CÀRI
  300.000,00 VNĐ
  GÀ KHO SẢ ỚT
  300.000,00 VNĐ
  GÀ KHO GỪNG
  300.000,00 VNĐ
  GÀ HẤP MUỐI - HÀNH
  300.000,00 VNĐ
  CÁNH GÀ NƯỚNG
  100.000,00 VNĐ
  CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM
  100.000,00 VNĐ
  CÁC MÓN CÁ DIÊU HỒNG
  DIÊU HỒNG NƯỚNG MỌI
  130.000,00 VNĐ
  DIÊU HỒNG HẤP
  130.000,00 VNĐ
  DIÊU HỒNG CHIÊN GIÒN
  130.000,00 VNĐ
  CÁC MÓN CÁ SẤU
  CÁ SẤU XÀO LĂN
  100.000,00 VNĐ
  CÁ SẤU NƯỚNG
  100.000,00 VNĐ
  CÁ SẤU CÀRI
  120.000,00 VNĐ
  CÁC MÓN CƠM
  CƠM CHIÊN TRỨNG
  70.000,00 VNĐ
  CƠM CHIÊN TỎI
  60.000,00 VNĐ
  CƠM CHIÊN HẢI SẢN
  120.000,00 VNĐ
  CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
  90.000,00 VNĐ
  CÁC MÓN ĐẬU HỦ
  ĐẬU HỦ CHIÊN SẢ ỚT
  40.000,00 VNĐ
  ĐẬU HỦ CHIÊN GIÒN
  40.000,00 VNĐ
  CÁC MÓN DỒI TRƯỜNG
  DỒI TRƯỜNG XÀO CHUA NGỌT
  100.000,00 VNĐ
  DỒI TRƯỜNG NƯỚNG
  100.000,00 VNĐ
  DỒI TRƯỜNG HẤP HÀNH
  100.000,00 VNĐ
  DỒI TRƯỜNG CHIÊN GIÒN
  100.000,00 VNĐ
  CÁC MÓN HEO RỪNG
  HEO RỪNG XÀO LĂN
  100.000,00 VNĐ
  HEO RỪNG NƯỚNG
  100.000,00 VNĐ
  HEO RỪNG NÉ
  100.000,00 VNĐ
  HEO RỪNG HẤP
  100.000,00 VNĐ
  CÁC MÓN LẨU
  LẨU XÍ QUÁCH
  100.000,00 VNĐ
  LẨU TƯƠI
  130.000,00 VNĐ
  LẨU TÔM MỰC
  130.000,00 VNĐ
  LẨU THẬP CẨM
  130.000,00 VNĐ
  LẨU THÁI
  130.000,00 VNĐ
  LẨU MẮM
  130.000,00 VNĐ
  LẨU LƯƠN
  130.000,00 VNĐ
  LẨU ẾCH
  130.000,00 VNĐ
  LẨU DÊ
  130.000,00 VNĐ
  LẨU CÁ THÁC LÁC KHỔ QUA
  130.000,00 VNĐ
  LẨU CÁ SẤU
  130.000,00 VNĐ
  LẨU CÁ LÓC
  130.000,00 VNĐ
  LẨU CÁ DIÊU HỒNG
  130.000,00 VNĐ
  LẨU BÒ
  130.000,00 VNĐ
  CÁC MÓN RẮN
  RẮN XÀO LĂN
  100.000,00 VNĐ
  RẮN NƯỚNG
  100.000,00 VNĐ
  RẮN HẦM SẢ
  120.000,00 VNĐ
  RẮN BẰM XÚC BÁNH ĐA
  100.000,00 VNĐ
  CÁC MÓN GỌI THÊM
  RAU SỐNG
  15.000,00 VNĐ
  RAU MUỐNG XÀO TỎI
  50.000,00 VNĐ
  RAU LUỘC
  30.000,00 VNĐ
  RAU LẨU
  15.000,00 VNĐ
  NẤM RƠM
  25.000,00 VNĐ
  KHO QUẸT
  20.000,00 VNĐ
  HẢI SẢN THÊM
  80.000,00 VNĐ
  ĐẬU BẮP LUỘC CHẤM CHAO
  30.000,00 VNĐ
  CƠM THÊM
  15.000,00 VNĐ
  CHÁO THÊM
  30.000,00 VNĐ
  CẢI XÀO TỎI
  50.000,00 VNĐ
  CÁ LÓC NGUYÊN CON
  80.000,00 VNĐ
  CÁ HỒNG NGUYÊN CON
  80.000,00 VNĐ
  BÚN - MÌ
  10.000,00 VNĐ
  BÁNH TRÁNG
  7.000,00 VNĐ
  BÁNH MÌ
  5.000,00 VNĐ
  BÁNH ĐA
  10.000,00 VNĐ
  CÁC LOẠI BIA
  VODKA HÀ NỘI NHỎ
  40.000,00 VNĐ
  VODKA HÀ NỘI LỚN
  80.000,00 VNĐ
  TIGER LON
  17.000,00 VNĐ
  TIGER BẠC
  15.000,00 VNĐ
  SAIGON SPECIAL LON
  17.000,00 VNĐ
  SÀI GÒN ĐỎ
  10.000,00 VNĐ
  NƯỚC SUỐI
  7.000,00 VNĐ
  NƯỚC NGỌT/ TRÀ
  12.000,00 VNĐ
  HEINIKEN LON
  19.000,00 VNĐ
  HEINIKEN CHAI
  18.000,00 VNĐ
map

Quán ăn Cô Ba Nữ

28/8 Ấp Trung Đông, Xã Thới Tam Thôn
Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
08.3.8802623 - 0933 68 64 68